Επωνυμία: Κάρκουλα Μαρία Μονοπροσωπική Ι.Κ.Ε

Διακριτικός Τίτλος: Well Nest

Α.Φ.Μ.: 075995251

Δ.Ο.Υ.: ΙΒ' Αθηνών

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 142124203000

Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.: Επιμελητήριο

Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 82

Τ.Κ. 157 71